Cheilosia vernalis
Cheilosia vernalis
Male
22.04.2006