Cheilosia vernalis
Cheilosia vernalis
Male
1.07.2014