Cheilosia vernalis
Cheilosia vernalis
Male
16.04.2006