Cheilosia vernalis
Cheilosia vernalis
Male
16.03.2007