Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Male
7.06.2006