Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Male
4.08.2004