Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Female
3.08.2004