Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Male
28.07.2009