Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Female
2.08.2004