Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Female
1.08.2005