Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Male
14.08.2004