Eupeodes corollae
Eupeodes corollae
Female
11.08.2004